Escherichia coli (O104:H4) ATCC® BAA-2326™

Art.-Nr.: 01104E3 Epower™
Sicherheitseinstufung (BSL):
2
Taxonomie:
Bakterien
Charakteristika:
Gehalt: 1,0-9,9 E+03 KBE pro Pellet, Serotyp O104:H4, aggR positiv, stx 2 positiv, Exportlizenz notwendig
Typische Anwendung:
Lebensmittelsicherheit
Beschreibung:
Exportlizenz notwendig!